User banner image
User avatar
  • Burlacu Valeri

  • Dance Class1

Dance Classes

Școală de dansuri Passion Dance

Nu există elevi care să nu poată să învețe, Există profesori care nu pot explica corect !